Скуратовський А. К

Сортировать по умолчанию названию
 • ЛАНЦЮГОВА МУФТА ПІДВИЩЕНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

  Недоліком стандартної ланцюгової муфти, яка містить ведучу і ведену фланцеві напівмуфти, виконані у вигляді зірочок, взаємодіючих через ланцюг, є перекос роликів ланцюга, що знижує її навантажувальну здатність. Для підвищення навантажувальної здатності муфти пропонується забезпечити її додатковою зірочкою з жорстко зв'язуючими з ведучою напівмуфтою кріпильними елементами і встановленими на них розпірними і центруючими втулками, а фланець веденої напівмуфти виконати з отворами і розмістити його між ведучою напівмуфтою і додатковою зірочкою, при цьому кожен кріпильний елемент зі втулкою змонтований в отворах фланця веденої напівмуфти. Завдяки симетричному прикладанню зусиль до ланцюга виключається перекос роликів. Для підвищення демпфуючої здатності на втулки можуть бути одягнені пружні елементи. Такі муфти дозволяють також застосовувати багаторядні ланцюги.

  Переглянути
 • МАГНІТНО-АБРАЗИВНА ОБРОБКА

  Магнітно-абразивна обробка (англ. magnetic-abrasive machining, нім. Magnetschleifbearfeitung) - абразивна обробка, здійснювана при русі заготовки і абразивних зерен один відносно одного в магнітному полі. Вона є одним з нетрадиційних методів фінішної обробки, який був розроблений порівняно недавно. В якості ріжучого інструменту використовується феромагнітний абразивний порошок, що складається з спечених між собою феромагнітних і абразивних частинок. Проте в деяких випадках можуть використовуватися і однорідно змішані абразивні і феромагнітні частинки. Обробка здійснюється завдяки впливу магнітного поля в зазорі між поверхнею заготовки і обертовим полюсом електромагніту. Зерна магнітно-абразивного порошку взаємодіють між собою і розташовані між полюсами магніту уздовж силових ліній магнітного поля, створюючи тим самим гнучку магнітно-абразивну щітку. Магнітне поле утримує порошок у робочому зазорі і виступає в ролі зв'язки, притискає порошок до оброблюваної деталі. Даний спосіб дозволяє обробляти також фасонні поверхні. Фінішна обробка, зняття задирок, а також заокруглення можуть бути виконані одночасно. Метод магнітно-абразивної обробки може бути використаний також для виконання операцій полірування та видалення оксидних плівок при високій швидкості обертання заготовок.

  Переглянути
 • СТАН ЗНОШЕНИХ КАНАВОК ПОРШНІВ ДВИГУНА

  Поршневі двигуни внутрішнього згоряння на сьогодні є основою мобільної енергетики всіх галузей господарства, тому питанню підвищення працездатності, надійності і довговічності їх головного, найбільш напруженого органу – циліндро-поршневої групи приділяється велика увага. Від правильного визначення його стану й своєчасного усунення несправностей залежить безвідмовність машини. Метою даної роботи було визначення стану поршнів двигуна СМД- 14 після експлуатаційного напрацювання. Огляд зовнішнього вигляду поршня показав наявність криволінійних профілів канавок, що свідчить про протікання процесу зношування в сполученні кільце-канавка. Цей процес особливо наочно відображений в профілі першої канавки. Слід зазначити, що знос першої канавки поршня в осьовому напрямі по верхній поверхні приблизно в 2,5 разу вище, ніж по нижній поверхні. Це свідчить про нерівномірне силове навантаження сполучення, оскільки при русі поршня вниз під дією газів, що розширюються, верхня поверхня першої канавки зазнає також ударне навантаження. Аналіз даних показує, що при роботі на сполучення кільце-канавка поршня діють тиск газів, сили тертя та сили інерції. Кільце при цьому має складну траєкторію переміщення щодо канавки поршня як в радіальному, так і в осьовому напрямках. Воно крім цього деформується відносно радіальної площини, що призводить до зменшення площі контакту і збільшення питомого тиску. Ці чинники і визначають процес інтенсивного зношування в сполученні кільце-канавка.

  Переглянути
 • ЗНОШУВАННЯ РОЛИКІВ ЛАНЦЮГА В ЛАНЦЮГОВИХ МУФТАХ

  У нафтовидобувних машинах широко застосовуються ланцюгові муфти, використання яких обумовлене їх компактністю, простотою конструкції і високою здатністю навантаження. Проте, як показує досвід експлуатації, вони часто передчасно виходять з ладу, що обумовлює необхідність їх заміни при непланових простоях машин в період експлуатації,. На підставі обстежень зовнішнього стану ланцюгових муфт після їх експлуатації можна зробити висновок, що однією з основних причин передчасного виходу їх з ладу є знос роликів ланцюга. Метою даної роботи було визначення впливу кутових зміщень півмуфт на зношування роликів ланцюга. При наявності кутових зміщень зубці півмуфт ковзають по роликах вздовж лінії їх контакту. Взаємне ковзання роликів ланцюга і зубців півмуфт при цьому носить зворотно- поступальний характер з швидкістю, яка залежно від обраної точки відліку на периметрі муфти змінюється за законом косинуса або синуса. При цьому внаслідок клинового ефекту ролики безперервно обертаються. На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що кутові зміщення півмуфт призводять до зношування роликів ланцюга, яке відбувається внаслідок їх взаємного ковзання з зубцями півмуфт.

  Переглянути
 • МУФТА З ЗМІЄПОДІБНОЮ ПРУЖИНОЮ

  Муфта складається з двох напівмуфт, що мають зубья, між якими розміщена змієподібна пружина. Пружину в робочому положенні утримує роз'ємний кожух, який заповнюється мастилом (Рис.1-а). Під дією навантаження робочі ділянки пружини деформуються і демпфують удари. Пружний зв'язок напівмуфт дозволяє компенсувати неспіввісність валів, усунути резонансні коливання при навантаженні, яке періодично змінюється, а також знизити величину короткочасних перевантажень вузлів машини. Енергія в пружних муфтах витрачається на внутрішнє і зовнішнє тертя при деформації пружних елементів. Це сприяє зменшенню динамічних навантажень і призводить до швидкого згасання коливань. На практиці використовують дві форми перерізу зубця по утворюючому циліндру. Першу форму (Рис.1-б) застосовують в муфтах з постійною жорсткістю. Тут відстань між точками упору зубців в пружину постійна і не залежить від навантаження муфти. Другу форму зубця (Рис.1-в) застосовують в муфтах зі змінною жорсткістю, в яких при збільшенні навантаження пружина, згинаючись, вступає в контакт із зубцем на довжині, яка постійно зростає. При цьому зменшується довжина активної частини пружини до 2х, а її жорсткість при цьому збільшується. Основна область застосування муфт з змієподібною пружиною - важке машинобудування (прокатні стани, турбіни, поршневі двигуни і т.п.). Вони можуть передавати рух при неспіввісності валів від 4 до 20 мм і кутових зсувах валів до 1 ° 15 '.

  Переглянути
 • ВИГОТОВЛЕННЯ КУЛЬОК ДЛЯ ПІДШИПНИКІВ

  Кульки для підшипників виготовляють у наступній послідовності. З бухти сталевого дроту нарізаються заготовки, які мають грубу форму майбутньої кульки. Заготовки розміщують між двома дисковими матрицями з канавками і обкатують до надання їм кулястої форми. При цьому отримують кульки з допуском 100 мікрон від фінального розміру. Наступною виробничою стадією є холодне або гаряче формування кульок. Заготовки, діаметри яких приблизно дорівнюють діаметрам готових кульок, пропускають через висадочний верстат. У верстаті є металеві поглиблення у формі півкуль. Сталеві диски змикаються, формуючи у формі кульок металеві заготовки. Однак, навколо кульок залишаються металеві обідки і заготовки нагадують планету Сатурн. Потім для надання кулькам необхідної твердості вони піддаються термічній обробці: нагріванню, гартуванню і відпалу. Наступним етапом є шліфування кульок до досягнення розміру з точністю 10 мікрон від фінального значення. При цьому заготовки надходять у верстат, що відокремлює зайві обідки. У верстаті кулька обертається між двома товстостінними металевими листами. Один лист закріплений стаціонарно, а інший обертається. В листах виконані жолоби, профілі яких забезпечують круговий рух кульок. Один з листів має отвір, через який кульки надходять на обробку і видаляються з процесу. Під час роботи машини жолоби повністю заповнені кульками. Пройшовши весь шлях кулька вивалюється в відкриту секцію і перекочується там деякий час поки не потрапить в інший жолоб. Пройшовши багато жолобів кульки виходять з машини одного розміру, незважаючи на деяку різницю в розмірах самих жолобів. Фінальні операції - промивання, контроль, пакування.

  Переглянути
 • БАГАТОДИСКОВА ФРИКЦІЙНА МУФТА

  Розрахунок дискових фрикційних муфт проводиться на міцність зчеплення і обмеження тиску на робочих поверхнях. Орієнтовно радіуси диска можна прийняти в залежності від діаметра валу: при работі всуху r (1 1,5)d; R (1,5 2,5)r при роботі з мастилом r (0,75 1)d; R (1,5 2)r З рівняння визначається потрібне число поверхонь тертя, рівне сумі зовнішніх і внутрішніх дисків разом з крайніми фланцями мінус одиниця.

  Переглянути
 • ДИСКОВА ФРИКЦІЙНА МУФТА

  Дискові фрикційні муфти знаходять досить широке застосування в якості зчіпних або запобіжних муфт. В останньому випадку замість деталей управління встановлюються постійно діючі пружини, натяг яких розраховується на передачу допустимого моменту. Такі муфти допускають часті включення і виключення, оберігають деталі передач від поломок при перевантаженнях, забезпечують плавне безударное включення, що особливо важливо при включенні передач під навантаженням з великою різницею кутових швидкостей, допускають широкий діапазон передавальних моментів за рахунок зміни числа дисків, можливості регулювання сили включення дисків. При проектуванні конструкцію і основні розміри муфт, як правило, можна підібрати залежно від розрахункового моменту і умов роботи Розрахунок фрикційних муфт проводиться на міцність зчеплення і обмеження тиску на робочих поверхнях.

  Переглянути
 • ЗУБЧАСТА ЗЧІПНА МУФТА

  Ці муфти так само, як і кулачкові, відносяться до жорстких зчіпних муфт, але робочі поверхні у них розташовані не на торцях, а на циліндричних поверхнях (Рис.1). Ці муфти в порівнянні з кулачковими мають ряд переваг: утворення зубців проводиться на звичайних зуборізних верстатах і може бути виконано з високою точністю (7-8-го ступеня), велика несуча здатність при тих же габаритах за рахунок збільшеного числа одночасно працюючих зубців, положення зубця після деформації відносно осі обертання муфти не змінюється; кулачки при деформації змінюють своє положення по відношенню до осі муфти, що викликає концентрацію навантаження і зниження довговічності; менший вплив неточностей виготовлення і монтажу, деформації опор, валів і т. д. на рівномірність розподілу навантаження між зубями. Розміри зубчастих зчіпних муфт підбираються за стандартом в залежності від розрахункового діаметра вала і найбільшого передавального моменту.

  Переглянути
 • ПРУЖИННО-КУЛАЧКОВА МУФТА

  Ці муфти застосовуються при невеликих швидкостях і моментах. Зі збільшенням швидкості різко зростає сила удару кулачків, що викликає шум, прискорений знос і викришування крайок кулачків. Кулачкові муфти на відміну від фрикційних і зі зрізними штифтами через високу стабільність пружних властивостей пружин можуть бути відрегульовані на передачу крутних моментів, що змінюються в досить вузьких межах. Це одне з достоїнств кулачкових муфт. Однак слід мати на увазі, що у міру зносу кулачків і шліців (шпонок) величина сил тертя може значно змінюватися, що зробить вплив на чутливість муфти до перевантажень. Окружна сила Р (Рис.1), діюча в зачепленні, викликає осьову силу S = P · tg, яка прагне вивести кулачки із зачеплення. Сила S врівноважується силами тертя на кулачках, в шліцевому або шпонковому з'єднанні і натягом пружини Q.

  Переглянути
 • ВАЖІЛЬНО-КУЛАЧКОВІ НАТИСКНІ МЕХАНІЗМИ ФРИКЦІЙНИХ МУФТ

  Для стискання дисків фрикційних муфт широко використовуються натискні механізми, які вбудовані в муфту. В нормально розімкнутих муфтах вони забезпечують значний виграш в силі; утримують муфту у включеному стані без додаткового підтискування, тобто є самогальмівними; забезпечують рівномірний розподіл сили натискання на поверхні дисків, плавність включення, достатню довжину ходу натискного диска.

  Переглянути
 • КОНУСНА ФРИКЦІЙНА МУФТА

  Ці муфти знаходять застосування в механізмах подач верстатів. Відрізняються простотою конструкції і хорошою розчіплюваністю. Включення і вимикання здійснюється осьовим переміщенням найчастіше зовнішнього конуса. Половина кута конуса для металевих муфт дорівнює 8-10 °, а для муфт з обкладками на азбестовій основі – 12-15°. Для запобігання самозаклинювання потрібно дотримуватися умови: a arctqf . Збільшення кута покращує розчіплюваність муфти, але збільшує зусилля включення.

  Переглянути
 • РОЗРАХУНОК КУЛАЧКІВ ЗЧІПНОЇ МУФТИ

  Перевірний розрахунок кулачків на зминання і згин необхідно проводити після вибору основних розмірів муфти залежно від діаметра вала d, а число кулачків і їх висоту приймати по нормалі верстатобудування. Для підвищення зносостійкості робочих поверхонь кулачків необхідно виготовляти напівмуфти з цементованих сталей марок 15Х, 20Х, 20ХН2, 12Х2Н; для відповідальних конструкцій при частих включеннях і виключеннях і можливих перевантаженнях– зі сталей марок 40Х, 30ХН, 40ХН та інших з загартуванням до твердості HRC 40-45.

  Переглянути
 • КУЛАЧКОВА ЗЧІПНА МУФТА

  Муфта складається з двох напівмуфт. Одна з напівмуфт може вільно обертатися на валу, інша переміщатися на шліцах або шпонках для можливості включення передачі крутного моменту. Переваги: малі габарити, простота конструкції, низька вартість, малі осьові переміщення при перемиканнях, менші зусилля включення, ніж у рухливих блоків коліс, повна відсутність відносного переміщення напівмуфт, що виключає коливання передавальних чисел і тому дає можливість застосовувати ці муфти в ланцюгах подач різних верстатів. Недоліки: обмеження можливості включення при великих швидкостях. Зазвичай різниця колових швидкостей кулачків напівмуфт повинна бути не більше 0,7-0,8 м/с.

  Переглянути
 • ГОЛЧАСТІ ПІДШИПНИКИ.

  Голчасті підшипники призначені для сприйняття тільки радіальних навантажень. Вони мають менші габарити в радіальному напрямку порівняно з підшипниками інших типів при однакових з ними діаметрах і вантажопідйомності. Для таких підшипників, зважаючи на відсутність сепаратора, характерні високі втрати на тертя між голками, тому гранична частота обертання у підшипників цього типу значно нижче, ніж у підшипників з сепараторами. Тілами кочення є довгі циліндричні ролики - голки. Монтаж внутрішнього і зовнішнього кілець з комплектом голок зазвичай виконують роздільно. На зовнішньому кільці передбачені отвори для подачі мастильного матеріалу до голок. Голчасті підшипники не обмежують осьового переміщення валу. Перекіс внутрішнього кільця (валу) щодо зовнішнього неприпустимий, оскільки це веде до порушення лінійного контакту голок доріжками кочення. При необхідності гранично зменшити радіальні габаритні розміри вузла застосовують підшипники без внутрішніх кілець.

  Переглянути
 • ШАРНІРНІ ПІДШИПНИКИ.

  Шарнірні підшипники - це підшипники ковзання, внутрішні і зовнішні кільця яких мають поверхні ковзання сферичної форми. Вони призначені в основному для компенсації неспіввісності вала і корпуса. За способом змащування робочих поверхонь їх можна розділити на дві групи: такі, що вимагають підведення мастила (з поверхнею ковзання сталь-сталь), призначені для сприйняття знакозмінних важких, ударних або статичних навантажень, які виготовляються зі сталей ШХ15, ШХ15СГ, 95Х18Ш і самозмащувальні (з поверхнею ковзання сталь-металофторопласт, сталь- органоволокніт), призначені в першу чергу для сприйняття великих навантажень постійного напрямку при невеликих швидкостях ковзання. Їх застосовують в вузлах з підвищеними вимогами до довговічності і виготовляють зі сталей ШХ15, 95Х18Ш, 12Х18Н9Т. Серійні підшипники роботоздатні при температурі до + 120 ° С.

  Переглянути
 • СФЕРИЧНІ РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ

  Сферічні роликові підшипники призначені для дуже великих навантажень. Вони містять два ряди симетричних бочкоподібних роликів, які вільно розміщені на сферичній доріжці кочення зовнішнього кільця. Це дозволяє компенсувати неспіввісність валів. Завдяки щільному приляганню роликів до доріжок кочення досягається рівномірний розподіл напруження і висока вантажопідйомність. При нормальних навантаженнях і при умові обертання внутрішнього кільця сферичні роликопідшипники для компенсації перекосів можуть відхилятись від середнього положення на 0,50 . При ще більш низьких навантаженнях кут самоустановки може становити до 200 , якщо це дозволяє конструкція спряжених з підшипником деталей. При обертанні зовнішнього кільця і, відповідно, при хитному внутрішньому кільці здатність до самоустановлення низька. Сепаратори сферичних роликопідшипників виготовляються штампованими як зі сталі, так і з поліаміду або латуні.

  Переглянути
 • ДРОБАРКА ДЛЯ ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ

  Процеси подрібнення пластмас широко застосовуються в хімічній промисловості. Темпи розвитку переробних галузей потребують удосконалення конструкцій устаткування для подрібнення, підвищення його надійності і роботоздатності. Крім того, гостро стоїть проблема зниження собівартості продукції, підвищення її якості і збільшення рентабельності. Дробарка для пластмасових виробів - це спеціальне обладнання, яке застосовується для повернення бракованих виробів, зливів та кінців в процес виготовлення виробів із пластмас без втрати якості. При цьому скорочуються витрати на сировину та зменшується собівартість виробів. Дробарки для пластмасових виробів підходять також і для подрібнення ПНД, ПВД, ПВХ, ПЕТ, полістиролу, пінопласту, поролону та синтепону.

  Переглянути
 • ЩОКОВА ДРОБАРКА

  Щокова дробарка є однією з найпопулярніших кам'яних дробарок, які застосовуються для дроблення особливо твердих порід. Вона складається з рами, ексцентричного вала, маховика, рухомої щелепи, бракети, щита, регулювального сидіння, нерухомої пластини, рухомої пластини, в тому числі бракета грає страхову роль. Робочим органом дробарки служать дві поверхні - щоки, нерухома і рухома. Матеріал, поступаючи через завантажувальний отвір, заклинюється між щоками і при натисканні на нього рухомої щоки разчавлюється. Утворені при цьому дрібні шматки зсипаються в нижню частину дроблячої порожнини і знову разчавлюються натисканням рухомої щоки. Так відбувається до тих пір, поки розмір зерен матеріалу не виявиться менше розміру нижньої розвантажувальної щілини дробарки. Змінюючи розмір цієї щілини, можна регулювати найбільшу крупність дробленого продукту.

  Переглянути
 • КІВШОВА ГРАВІЄ-ПІСКОМИЙКА

  Ківшова гравіє-піскомійка - це спеціальне обладнання, яке призначене для видалення глинистих і вапняних відкладень з метою підвищення якості гравію та піску, особливо при виробництві скла. Крім того, сучасні гравіє-піскомийки можуть використовуватися для дезінтеграції та відмивання рудної сировини. Під час роботи за допомогою приводу здійснюється повільне обертання барабана. Гравій або пісок надходить в промивальну ванну, де підхоплюється лопатями барабана. Завдяки постійному перемішуванню, відбувається тертя складових, за допомогою чого всі домішки і наліт з поверхні матеріалу видаляються і потім зливаються з водою через сітку на внутрішній стороні барабана. Досягнувши верхньої точки, матеріал плавно скочується в приймальний лоток і подається на конвеєр. Подібні установки вимагають незначних енергетичних затрат і витрат води. Привід ізольований від води, що підвищує надійність обдаднання.

  Переглянути
 • МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР

  Сепаратори магнітні барабанні з протитечійною ванною призначені для регенерації важкого середовища з магнетитовим обважнювачем в установках для збагачення вугілля і сланців, а також для мокрого збагачення магнетитових руд. Сепаратор складається з наступних складових частин: приводу, ванни, кришки, воротка, приймача, призми, скребка віджимного, скребка зчищающого, важеля, шибера та барабана магнітного. Барабан має форму циліндра, на поверхні якого розташовані спеціальні магнітні частини, які при обертанні барабана проти ходу сепаріруємого матеріалу створюють поле з високим градієнтним впливом, яке притягує частинки з вмістом заліза, відокремлюючи їх від решти оброблюваної маси. Сепаратор працює при постійному рівні пульпи в протитечійній ванні з глибоким зануренням барабана, при цьому рівень пульпи розташовується трохи вище осі барабана.

  Переглянути
 • КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ СТІЛ

  Концентраційній стіл відноситься до обладнання для гравітаційного збагачення. Він широко застосовується не тільки для поділу руд вольфраму, олова, титану, танталу-ніобію та других рідкісних і дорогоцінніх металів, а й для розділення залізної, марганцевої руди і вугілля. Процес збагачення здійснюється на деці столу з рифлями. Живлення частинок руди проводиться через приймач, що знаходиться на верхньому куті деки. Одночасно жолоб подає поперечну змивну воду. Мінеральні частинки розшаровуються за їх питомою вагою і крупністю в тонкому шарі води і рухаються поперечно і поздовжньо по площині під дією гравітації, поперечної сили проточної води, інерції і сили тертя зворотно-поступальних рухів деки. Мінеральні зерна залежно від їх питомої ваги і крупності рухаються по деці з різними швидкостями в різних напрямках, вивантажуються окремо і розділяються на концентрат та промпродукти.

  Переглянути
 • КУЛЬОВИЙ МЛИН ДЛЯ ВТОРИННОГО ПОДРІБНЕННЯ

  Кульовий млин для вторинного подрібнення широко застосовується в хімічній і багатьох інших промисловостях. Млин виконаний у вигляді циліндричного барабана, встановленого на підшипниках, який приводиться в обертання двигуном через редуктор і відкриту зубчасту передачу. При роботі матеріали розміщують в першу камеру подрібнення, заповнену сталевими кулями, які під дією відцентрових сил здійснюють важким ударом їх подріблювання, після чого матеріали направляються в другу камеру для подальшого подрібнення. Енергія витрачається на підйом куль і надання їм кінетичної енергії, оскільки після падіння їх колова швидкість дорівнює нулю. Для розрахунку потужності приводу визначається енергія, яка витрачається на обертання барабана, переміщення куль і матеріалу. Основним параметром, що визначає якість помелу матеріалу є оптимальна частота обертання барабана, яка залежить від критичної частоти обертання.

  Переглянути
 • ГВИНТОВА ПІСКОМИЙКА

  При дробленні скельних гірських порід, особливо в районах, де відсутні природні піски, можна одержувати попутно пісок для бетону задовільної якості. Для одержання піску можна використовувати вивержені, метаморфічні або щільні осадові гірські породи, а також гравій. Промивання піску з метою видалення домішок після дроблення здійснюють у гвинтових піскомийках. Промивання відбувається у водному середовищі, в результаті чого мулисті і глинисті включення і плівки, що покривали поверхню зерен піску диспергують і разом з пилеподібними домішками переходять у шлам, що зливається при безперервній подачі чистої води, а зерна піску осідають на дно і виштовхуються у випускний отвір спіральним шнеком, який приводиться в дію електродвигуном через клинопасову передачу, та редуктор.

  Переглянути