ТЕРНОВА С. В

Сортировать по умолчанию названию
  • Видалення йонів міді (іі) сорбентом із тирси липи

    Досліджено сорбційні властивості тирси липи, обробленої розчином карбаміду, до йонів Cu (II). Досліджено зміни у складі функціональних груп. Розраховано параметри ізотерм сорбції Ленгмюра і Фрейндліха. Досліджено ефективність сорбції йонів Cu (II) у присутності солей Na+і Ca2+.

    Переглянути