ШЕВЧУК Б. О

Сортировать по умолчанию названию
 • СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДВОШАРОВОГО КАРТОНУ

  Принципову схему системи автоматизованого керування процесом
  формування двошарового картону показано на рис. 1 [1]. Для формування першого
  шару двошарового картону використовується перший напірний ящик (НЯ).
  Волоконна маса (суспензія) високої концентрації (МВК) трубопроводом 1
  подається до першого змішувального насосу 2, куди зі збирача підсіткової води 3
  надходить обігова вода. Розбавлена волоконна маса (суспензія) низької
  концентрації (МНК) трубопроводом 4 надходить до першого НЯ 5, з якого через
  випускну щілину 6 витікає на сітку 7, де і формується перший шар 8 двошарового
  картону.

  Переглянути
 • СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ

  Відомо [1], що для стабілізації маси 1м 2 паперового полотна (ПП), яке
  виробляється на папероробних машинах (ПРМ), необхідно мати дві підсистеми
  автоматичного керування (ПСАК): ПСАК напірним ящиком (НЯ) та ПСАК
  масою 1м 2 ПП. Вказані підсистеми мають різні динамічні особливості. На
  ПСАК НЯ діють, як правило, збурення з періодом коливання приблизно 10 с, а
  на ПСАК масою 1м 2 ПП діють збурення з періодом коливання приблизно 100 с.
  Саме тому перша із вказаних підсистем має мати приблизно у 10 разів більшу
  швидкодію у порівнянні з другою. У зв’язку з цим виникає питання: чи є
  потреба використовувати для реалізації вказаних підсистем одну керувальну
  обчислювальну машину (КОМ), яка має високу швидкодію? Відповідь на це
  запитання може бути одна: оскільки в ПСАК НЯ необхідно створити
  керувальне діяння з періодом дискретності приблизно 1 с, а в ПСАК масою 1 м 2
  ПП з періодом дискретності 30 с, то обидві підсистеми мають бути реалізовані
  на окремих мікро-ЕОМ. У цьому випадку можна побудувати дворівневу
  децентралізовану АСК ТП виробництва паперу, структурну схему якої
  показано на рис. 1.

  Переглянути
 • Математичні моделі напірного ящика з повітряною подушкою

  Розроблено математичні моделі напірного ящика із повітряною подушкою папероробної машини як об’єкта керування.

  Переглянути