cтудент Резнік Р.Ю

Сортировать по умолчанию названию
  • ОСНОВНІ ТИПИ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ ЗА УЧАСТЮ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ РІДИН

    В'язкість або внутрішнє тертя — властивість текучих тіл (рідин і газів) чинити опір переміщенню однієї їх частини відносно іншої. В’язкість рідин – це результат взаємодії внутрішньомолекулярних силових полів, що перешкоджають відносному рухові двох шарів рідини [1]. У технологічних схемах виробництв нафтопереробної, нафтохімічної, хімічної, харчової галузей промисловості важливу роль відіграють теплообмінні апарати для високов’язких рідин. При цьому складність вибору конструкції теплообмінного апарату полягає в тому, що із збільшенням в’язкості рідини збільшується опір її прокачуванню через апарат та зменшується інтенсивність перемішування шарів теплоносіїв, що негативно впливає на теплообмін. У галузях промисловості, де потрібно нагрівати та охолоджувати в’язкі рідини в широкому інтервалі температур (від -30 до +450˚С) та при тисках до 6,4 МПа, застосовують кожухотрубні теплообмінні апарати з нерухомими трубними плитами, апарати з плаваючою головкою, U – подібними трубами та температурним компенсатором на кожусі [1]. Теплообмін в таких апаратах відбувається шляхом непрямого контакту теплоносіїв через трубний пучок, розміщений в кожусі. Ламельні теплообмінні апарати застосовуються для теплової обробки таких самих середовищ, для яких призначені звичайні кожухотрубні теплообмінні апарати, але порівняно з останніми ламельні апарати більш компактні, теплообмін у них проходить в тонкому шарі рідини через сплющену стінку, коефіцієнт теплопередачі в 1,5…2 рази вищий, ніж в апаратах з круглими трубами. Для нагрівання та охолодження високов’язких середовищ, що утворюють відкладення, використовують спіральні теплообмінні апарати з відкритими каналами [1]. Теплообмін в таких апаратах відбувається через спіральну стінку. Спіральні апарати відрізняються тим, що корпус має легко відкидні торцеві кришки з гумовим ущільненням, що спрощує механічне очищення поверхні теплообміну. У випадку теплообміну між високов’язкою рідиною та рідиною з невисокою в’язкістю, можуть бути застосовані пластинчасті теплообмінні апарати. Вони мають велику поверхню теплообміну при малих габаритних

    Переглянути