Додатковий набір на 1 курс

Інженерно-хімічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського оголошує додатковий набір на програми підготовки бакалаврів за спеціальностями:

  • 101 Екологія, програма “Екологічна безпека”, денна форма навчання, вступ на основі НМТ/ЗНО + мотиваційний лист;
  • 131 Прикладна механіка, програма “Інжиніринг паковань та пакувального обладнання”, денна форма навчання, вступ без НМТ/ЗНО на основі мотиваційного листа;
  • 133 Галузеве машинобудування, програма “Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів”, денна форма навчання, вступ без НМТ/ЗНО на основі мотиваційного листа;
  • 133 Галузеве машинобудування, програма “Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії”, денна форма навчання, вступ без НМТ/ЗНО на основі мотиваційного листа;
  • 161 Хімічні технології та інженерія, програма “Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології” денна та заочна форми навчання, вступ без НМТ/ЗНО на основі мотиваційного листа;
  • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”, денна та заочна форми навчання, вступ без НМТ/ЗНО на основі мотиваційного листа;

Додатковий набір проводиться на навчання на контрактній основі.

Додатковий набір триватиме з 1 вересня до 23 години 59 хвилин 7 вересня 2023 року.
За більш детальною інформацією звертайтеся до відбіркової комісії факультету.

УВАГА! Якщо Ви раніше уже подавали заявку на ці конкусні пропозиції. потрібно створити нову.
Інформація щодо можливості та термінів додаткового набору на програми підготовки магістрів буде оприлюднена 8 вересня.