Kафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв – АХВ

Спеціалізації
АВТОМАТИЗАЦІЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ВИРОБНИЦТВ
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні програмні та технічні засоби автоматизації, SCADA-системи, технології штучного інтелекту, бази даних, методи проектування систем керування. Мови програмування та IDE-середовища, які використовуються: С++, Java, JavaScript, PHP, SQL, Delphi, VisualStudio, NetBeans, MatLab, LabView, TraceMode, AutoCAD. Випускники працюють програмістами у IT-компаніях, банках, проектних організаціях нафтопереробки та газової промисловості у Німеччині, Китаї, Голландії, Фінляндії, серед них й відомі світові бренди: «Siemens», «Нoneywell» .
КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ
Форма навчання: денна
Студенти вивчають необхідні для прикладного та web-програмування засоби: архітектуру програмного забезпечення, алгоритми та мови програмування С++, Java, HTML+CSS, PHP, математичне моделювання. Основна увага приділена спеціалізованим продуктам: MatLab, LabView, TraceMode. Прогнозування бізнес-процесів здійснюється з використанням нейронних мереж та програми BPWin. Випускники працюють програмістами у IT-компаніях, фінансових установах, компаніях мобільного зв’язку, керівниками підприємств та департаментів у Німеччині, Китаї, Голландії, Фінляндії, серед них й відомі світові бренди: «Microsoft», «Samsung». 

За більш детальною інформацією звертатись:

Адреса: м. Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19, кімната 301-А;

Телефон для довідок: (044) 204-91-48;

E-mail: kafedra.ahv@gmail.com