Kафедра хiмiчного, полiмерного i силікатного машинобудування – ХПСМ

Наші випускники одержують призначення до науково-дослідних інститутів НАН України, галузевих НДІ, проектувально-конструкторських закладів, на заводи загального технічного машинобудування, в підприємства будівельних матеріалів та в інші організації різних форм власності.