Положення про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які досягли особливих успіхів у навчанні

Зміст

  1. Загальні положення
  2. Порядок визначення результату підсумкової атестації
  3. Прикінцеві положення

1. Загальні положення

  1. Провадження освітньої діяльності у системі довузівської підготовки НТУУ «КПІ» (далі СДП) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.
  2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили СДП, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти до природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей НТУУ «КПІ» враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів за результатами підсумкової атестації.
  3.  Норма, визначена пунктом 2 цього параграфу, поширюється на випускників СДП обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.
  4. Результат підсумкової атестації є інтегральним показником якості знань з трьох програмних предметів і враховується тільки у випадку коли всі предмети являються конкурсними при вступі на відповідну спеціальність.

2. Порядок визначення результату підсумкової атестації

1. Результат підсумкової атестації слухачів, що пройшли повний курс навчання на підготовчих курсах ІМЯО НТУУ «КПІ» в 2015-2016 навчальному році, є інтегральним показником якості їх знань з трьох програмних конкурсних предметів Di. Цей показник формується впродовж навчального року, як результат постійного моніторингу Центром тестування та моніторингу знань НТУУ «КПІ» всіх видів навчальних досягнень слухачів.

2. Основним видом самостійної роботи слухачів підготовчих курсів є виконання ними циклу індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з кожного предмету Di. Очний контроль якості знань слухачів з усіх предметів Di здійснюється у формі планових підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКР).

3. Результат підсумкової атестації Z (max 200 балів), яку отримує слухач по закінченню навчального року обчислюється за формулою:

Ni - кількість планових індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з предмету Di;

Mi - кількість планових підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКР) з предмету Di;

Q(k,i) - оцінка (бали), яку отримав слухач за виконання ІАР №k з предмету Di;

P(m,i) - оцінка (бали), яку отримав слухач за виконання ПАКР №m з предмету Di;

Qmax(k,i) - максимальна оцінка (бали), яку можна отримати за виконання ІАР №k з предмету Di;

Pmax(m,i) - максимальна оцінка (бали), яку можна отримати за виконання ПАКР №m з предмету Di;

i=1-3.

3. Прикінцеві положення

  • ПАКРи проводяться Центром тестування та моніторингу знань у відповідності до Положення про вступні випробування до НТУУ «КПІ».
  •  Апеляції на результати ПАКРів розглядаються згідно Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ».
  • Ваговий коефіцієнт результату підсумкової атестації для врахування балу за успішне закінчення підготовчих курсів визначається Правилами прийому до НТУУ «КПІ» та Приймальною комісією.

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити