Положення про визнавання в КПІ ім. Ігоря Сікорского результатів попереднього навчання

З метою урегулювання питань визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання, отриманих здобувачами вищої освіти в інших закладах освіти, в тому числі і за кордоном, або в КПІ ім. Ігоря Сікорського та на виконання рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 30.06.2020)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання (далі - Положення) (Додаток 1).
2. Затвердити форми Заяви (додаток 2) та Протоколу визнання результатів (додаток 3).
3. Вважати Положення невід'ємною частиною Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4. Деканам факультетів, директорам інститутів користуватись в роботі даним Положенням та затвердженими формами документів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-виховної роботи Семінську Н. В.
Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Завантажити НАКАЗ № 7-157 ВІД 28.08.2020

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити