Рекомендовані до зарахування на навчання в магістратурі у 2021 році

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2021 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання) за посиланням 

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити