Сівецький Володимир Іванович

Кандидат технічних наук, професор, заст. декана та завідувача кафедри ХПСМ з наукової роботи.
Веде курси: „Технологічне обладнання хімічних, полімерних та силікатних виробництв” та „Полімерне обладнання”. Напрямок наукових досліджень – одностадійні енерго та ресурсозберігаючі технології і обладнання для виробництва полімерних композиційних матеріалів та виробів з них. Автор 15 монографій та навчальних посібників, більше 250 наукових праць, авторських свідоцтв та винаходів. Член вченої ради інженерно-хімічного факультету.

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити