Сиз Людмила Павлівна

Сиз Людмила Павлівна

Працює на Інженерно-Хімічному факультеті з 1986року в деканаті на посаді методиста. Вона виконує і вносить пропозиції щодо складання і оформлення робочих, навчальних і семестрових планів, розкладу занять і екзаменів для студентів 3-6 курсів, формування даних для розрахунку обсягу навчальної роботи і педагогічним навантаженням по кафедрах, поновлення і переведення студентів, робота з студентами, які навчаються на контрактній формі навчання.

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити