Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року

Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити