Вітаємо лауреатів Премії Верховної Ради України

З нагоди Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 10 листопада 2021 у приміщенні Верховної Ради за участі розширеного складу керівництва Верховної Ради України і президента Національної  Академії Наук України, академіка Загороднього А.Г., президентів галузевих Академій наук, відбулось урочисте відзначення лауреатів Премії Верховної Ради молодим ученим.

За роботу “Розроблення гнучких інтелектуалізованих систем керування технологічними об’єктами з високим енергоспоживанням” диплом Лауреата та нагрудний знак вручено науковцям кафедри технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА): професору Жученку Олексію Анатолійовичу, доцену Цапару Віталію Степановичу та доценту Сазонову Артему Юрійовичу відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про Премію Верховної Ради України молодим ученим” та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Відзначена наукова робота є синергетичним об'єднанням принципово нових розробок, що виконувались та продовжують виконуватись науковою групою кафедри технічних та програмних засобів автоматизації під керівництвом завідувача, доктора технічних наук, професора Жученка Анатолія Івановича.

В основу роботи покладено результати наукових досліджень, що  відображені у дисертаціях авторів та мають спільну мету. Змістовно робота висвітлює новітні інтелектуальні методи та підходи до керування технологічними об'єктами з високим споживанням енергії, що є надзвичайно актуальним завданням сьогодення. Даній роботі передувала багаторічна клопітка праця, проведення досліджень у лабораторіях кафедри та впровадження результатів експериментів безпосередньо на підприємствах, що відносяться до класу енергоємних (скловарні виробництва, виробництва вуглецевих виробів тощо), що врешті здобула підтримку як керівників підприємств, так і провідних світових науковців, фахівців галузі автоматизованого керування.

Виконання даної роботи стало можливим лише завдяки всебічній підтримці університету та колегам по кафедрі, що своїми порадами, та іноді просто добрим словом, надихали і запалювали іскру щирого бажання отримати найкращі результати.

Безумовно, авторський колектив, довів, що наполегливість та щире бажання розвивати вітчизняну науку є тим рушієм, який дозволяє здобути високих результатів та ділитись своїми знаннями як з колегами так і зі студентами, що навчаються на кафедрі ТПЗА за спеціальністю автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.