Кафедра ЕтаТРП

Спеціальність 101 "Екологія"

  • Освітні програми [перейти]
  • Навчальні плани 2021 року [перейти]
  • Робочі навчальні плани 2021 року [перейти]
  • Силабуси навчальних дисциплін [перейти]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [перейти]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик магістрів [перейти]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик докторів філософії [перейти]

  Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"


    • Освітні програми [перейти]
    • Навчальні плани 2021 року [перейти]
    • Робочі навчальні плани 2021 року [перейти]
    • Силабуси навчальних дисциплін [перейти]
    • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [перейти]
    • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик магістрів [перейти]