Кафедра ТПЗА


Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

    • Освітні програми [перейти]
    • Навчальні і робочі навчальні плани 2021 року [перейти]
    • Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки бакалаврів та магістрів [перейти]
    • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
    • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик магістрів [заватнажити]