Кафедра ТПЗА

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації


Спеціальність 174 "Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка"

(до 2022 року 151 "Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології")


  • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів "Технічні та програмні засоби автоматизації" [завантажити]
  • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів "Технічні та програмні засоби автоматизації" [завантажити]
  • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів "Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології" [завантажити]
  • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології" [завантажити]
  • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
  • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
  • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
  • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]


 • Перейти на сайт кафедри [link]