Каталог вибіркових дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТАМИ ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА)

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

 Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування (ХПСМ)

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

 

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ)

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

 

Кафедра екології та технології рослинних полімерів (Е та ТРП)

Спеціальність 101 "Екологія"

Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"