Наукові школи та наукові групи

Наукові школи

Наукоємний інжиніринг електрохімічного, полімерного і силікатного машинобудування та пакувальної техніки
Керівник школи – д.т.н., професор Панов Євген Миколайович

Кондиціювання природних та очищення стічних вод
Керівник школи – д.т.н., професор Гомеля Микола Дмитрович

Процеси тепло-масообміну в технологічному обладнанні промислових виробництв
Керівник школи – д.т.н., професор Корнієнко Ярослав Микитович

Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження
Керівник школи – д.т.н., професор Жученко Анатолій Іванович


Наукові групи

Наукоємний інжиніринг електрохімічних процесів та обладнання
Керівник групи - Панов Євген Миколайович

Моделювання процесів та обладнання хімічних виробництв
Керівник групи - Карвацький Аннтон Янович

Інноваційні технології виробництва комплексних гранульованих гумінових органо-мінеральних добрив для органічного землеробства
Керівник групи - 
Корнієнко Ярослав Микитович

Інтенсифікація та автоматизація процесів сушіння в агропромисловому комплексі
Керівник групи - Марчевський Віктор Миколайович

Інноваційні технології підвищення екологічної безпеки при розділення дисперсних середовищ
Керівник групи - Степанюк Андрій Романович

Підвищення ефективності процесів у текучих середовищах
Керівник групи - Семінський Олександр Олегович

Перспективні мембранні технології
Керівник групи - Гулієнко Сергей Валерійович

Інноваційні технології в газових і рідких системах
Керівник групи - Двойнос Ярослав Григорович

Зменшення викидів монооксиду вуглецю при виробництві електродів шляхом каталітичного окислення
Керівник групи - Гомеля Микола Дмитрович

Комп’ютерно-інтегровані системи керування технологічними процесами
Керівник групи - Жученко Анатолій Іванович

Технології моделювання процесів життєвого циклу конструкцій АЕС, обладнання хімічних виробництв та відповідальних елементів військової техніки з урахуванням впливу факторів їх реальної експлуатації
Керівник групи - Гондлях Олександр Володимирович