Вступ на 1 курс мол. спец.

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, ти маєш обрати споріднену для тебе спеціальність (тобто таку спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спецільність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня. Не впусти можливість!

На інженерно-хімічному факультеті прийом на 1 курс на базі диплому молодшого спеціаліста ведеться на наступні спеціальності:

- Хімічні технології та інженерія (спеціалізація «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини»)

- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізація «Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв»)

- Прикладна механіка (спеціалізація «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування»)

- Галузеве машинобудування (спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів», «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва»)

Увага! Вступ на бюджетну форму навчання на вказані спеціальності можливий з будь-яким дипломом молодшого спеціаліста (будь-яка спеціальність).

Для вступу необхідно скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 або 2017 року.

Фахові випробування на спеціальність «Хімічні технології та інженерія»:

- Хімія

- Математика

Фахові випробування на спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування»:

- Фізика

- Математика

Особи, з дипломом молодшого спеціаліста вступають на основі свого диплома на перший курс, але навчаються за скороченою програмою 3 роки, замість 4.

Виникли питання?

Телефон гарячої лінії приймальної комісії ІХФ - +38(068)632-01-63

Важливі посилання!

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році