За сертифікатами ЗНО

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав атестат про повну загальну середню освіту та складаєш або вже склав Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

СЕРТИФІКАТИ ЗНО для вступу на спеціальність 101 - Екологія
Українська мова (2018, 2019, 2020, 2021)
Біологія (2018, 2019, 2020, 2021)
Фізика, або Іноземна мова, або Хімія, або математика, або Географія, або Історія України (2018, 2019, 2020, 2021)


СЕРТИФІКАТИ ЗНО для вступу на спеціальності 131, 133,151, 161
Українська мова (2018, 2019, 2020, 2021)
Математика (2018, 2019, 2020, 2021)
Фізика, або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України (2018, 2019, 2020, 2021)

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125 незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100 - 200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів).
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 та К6: для спеціальності  101 Екологія – 0,28; 0,45; 0,25; 0,02; для спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування та 161 Хімічні технології та інженерія – 0,25; 0,5; 0,2; 0,05;  для спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 0,28; 0,5; 0,2; 0,02.
Коефіцієнти К4, К5 для всіх спеціальностей дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.
Отриманий конкурсний бал множиться на галузевий коефіцієнт  1,02 за умови, якщо абітурієнт подає заву на дану спеціальність з пріоритетом 1 або 2.
Якщо на рік вступу абітурієнт закінчує школу, що знаходиться в сільській місцевості і є відповідна довідка форми 13 – конкурсний бал також додатково ще множиться на сільський коефіцієнт 1,05.

Також конкурсний бал можна порахувати за наступним посиланням.

Прийом документів ведеться на спеціальності на очну та заочну форми навчання.


На інженерно-хімічному факультеті прийом ведеться на наступні спеціальності:

- Екологія 101
- Хімічні технології та інженерія 161
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151
- Прикладна механіка 131
- Галузеве машинобудування 133

  • Етапи вступної кампанії
  (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

  Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня 2021 року
  Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань01 липня – 13 липня 2021 року
  Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)16 липня 2021 року, 18-00
  Строк проведення співбесід17 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня23 липня 2021 року, 18-00
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 28 липня 2021 року
  Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 18.00 02 серпня 2021 року
  Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 17.00 12 серпня 2021 року 
  Терміни зарахування вступниківза державним замовленнямне пізніше 09 серпня 2021 року
  за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше

  17 серпня 2021 року

Перелік необхідних документів

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра в 2021 році

Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Вартість навчання в 2021 році по спеціальностям та формам навчання [PDF]