Назва публікації: ВПЛИВ ВИБІЛЮВАЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ЛЛЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ

Анотація

Досліджено вплив двооксиду хлору, пероксиду водню й хлору на вихід, вміст залишкового лігніну, a-целюлози, в’язкість, зольність і білість натронної лляної целюлози для хімічної переробки. Установлено, що одностадійне оброблення лляної целюлози з витратою двооксиду хлору 0,4...0,5 % і пероксиду водню 2...3 % від маси абсолютно сухої целюлози є ефективнішою, аніж оброблення хлорною водою з витратами хлору 3…4 % від маси абсолютно сухої целюлози  із подальшим лужним обробленням, оскільки сприяє кращому видаленню лігніну зі збереженням вмісту a-целюлози і незначному зменшенню в’язкості, а також підвищенню білості целюлози вдвічі.


The paper studies the impact of bleaching chemicals such as chlorine dioxide, hydrogen peroxide and chlorine on the product yield, residual lignin content, a-cellulose, viscosity, ash content and whiteness of flax natron cellulose for chemical processing.

It was found that one-step processing of flax pulp with chlorine dioxide consumption rate 0,3…0,5 % and with hydrogen peroxide consumption rate 2…3 % by weight of abs. dry cellulose is more effective than treatment with chlorine water at chlorine consumption rate 3 ... 4 % by weight of abs. dry cellulose followed by alkaline extraction because it provides better removal of lignin, the retaining of a-cellulose and slight decrease of viscosity as well as and increase pulp brightness as much as twice compared to unbleached pulp.


Автори

БАРБАШ В. А.
ДЕЙКУН І. М.

Повний текст статті

Текст знаходиться в обробці.

ДЕЙКУН І. М., к.т.н.; БАРБАШ В. А., к.х.н.


Коментарі

Коментарі відсутні

Обговорення статті


captcha