Інженерно-хімійний факультет сдійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями :

 • 101 Екологія
  • освітня програма акредитована Національним агенством забезпечення якості вищої освіти.
 • 131 Прикладна механіка
  • освітня програма акредитована Національним агенством забезпечення якості вищої освіти.
 • 133 Галузеве машинобудування
  • освітня програма акредитована Національним агенством забезпечення якості вищої освіти.
 • 161 Хімічні технології та інженерія
  • освітня програма акредитована Національним агенством забезпечення якості вищої освіти.
 • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
  • освітня програма акредитована Національним агенством забезпечення якості вищої освіти.

Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня доктора філософії у 2024 році [PDF]

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться з 22 липня по 26 серпня 2024 року

Умови вступу до аспірантури, у тому числі запропонований графік подання документыв можна знайти на сайті відділу аспурантури та докторонтури [перейти]. Також розміщена детальна інформація щодо переліку документів та особливості їх оформлення.

УВАГА!!! Інформація може уточнюватися. Актуальна інформація оперативно оновлюється на сайті відділу аспірантури та докторантури.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення даної Google-форми:

Вступник має подати нижчезазначені документи особисто у відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.


Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або дійсного сертифіката Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури (бланк);
 • заповнена анкета (бланк);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатка до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій (за наявності);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копія військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*; або за наявності паспорта нового зразка:
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним місцем реєстрації;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Програми вступного випробування для вступу на освітню програму підготовки докторів філософії:

 • Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 101 Екологія.
  • Вступне випробування [PDF].  Додаткове випробування [PDF].
 • Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 131 Прикладна механіка.
  • Вступне випробування [PDF].  Додаткове випробування [PDF].
 • Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.
  • Вступне випробування [PDF].  Додаткове випробування [PDF].
 • Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.
  • Вступне випробування [PDF].  Додаткове випробування [PDF].
 • Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
  • Вступне випробування [PDF].  Додаткове випробування [PDF].