Наукові школи

 • Наукоємний інжиніринг електрохімічного, полімерного і силікатного машинобудування та пакувальної техніки
  Керівник школи – д.т.н., професор Панов Євген Миколайович
 • Кондиціювання природних та очищення стічних вод
  Керівник школи – д.т.н., професор Гомеля Микола Дмитрович
 • Процеси тепло-масообміну в технологічному обладнанні промислових виробництв
  Керівник школи – д.т.н., професор Корнієнко Ярослав Микитович
 • Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження
  Керівник школи – д.т.н., професор Жученко Анатолій Іванович

Наукові групи

 • Наукоємний інжиніринг електрохімічних процесів та обладнання
  Керівник групи – Панов Євген Миколайович
 • Моделювання процесів та обладнання хімічних виробництв
  Керівник групи – Карвацький Аннтон Янович
 • Інноваційні технології виробництва комплексних гранульованих гумінових органо-мінеральних добрив для органічного землеробства
  Керівник групи – Корнієнко Ярослав Микитович
 • Інтенсифікація та автоматизація процесів сушіння в агропромисловому комплексі
  Керівник групи – Марчевський Віктор Миколайович
 • Інноваційні технології підвищення екологічної безпеки при розділення дисперсних середовищ
  Керівник групи – Степанюк Андрій Романович
 • Підвищення ефективності процесів у текучих середовищах
  Керівник групи – Семінський Олександр Олегович
 • Перспективні мембранні технології
  Керівник групи – Гулієнко Сергей Валерійович
 • Інноваційні технології в газових і рідких системах
  Керівник групи – Двойнос Ярослав Григорович
 • Зменшення викидів монооксиду вуглецю при виробництві електродів шляхом каталітичного окислення
  Керівник групи – Гомеля Микола Дмитрович
 • Комп’ютерно-інтегровані системи керування технологічними процесами
  Керівник групи – Жученко Анатолій Іванович
 • Технології моделювання процесів життєвого циклу конструкцій АЕС, обладнання хімічних виробництв та відповідальних елементів військової техніки з урахуванням впливу факторів їх реальної експлуатації
  Керівник групи – Гондлях Олександр Володимирович