Сьогодні кафедра ХПСМ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів професійного й наукового спрямування і докторів філософії за двома спеціальностями: 131 – Прикладна механіка та 133 – Галузеве машинобудування:

Галузеве машинобудування. Освітня програма: Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів. Спеціальність передбачає в себе розробку деталей і механізмів, технологічних процесів виготовлення полімерних, композиційних та будівельних матеріалів і виробів з них, 3D-моделювання і проєктування процесів та обладнання. Застосування систем автоматизованого проєктування (САПР) відрізняється різноманітним використанням методів математики, програмування, штучного інтелекту. Вміння працювати із засобами САПР вкрай важливе будь-якому інженеру-розробнику, бо без цього неможливо виробляти сучасну техніку.

Виготовлення та переробка полімерних і композиційних матеріалів у вироби та деталі останні роки займає одне з провідних місць у світовій промисловості. Вироби з пластмас і композитів міцно увійшли в наше життя як в побуті, так і в багатьох галузях виробництва. Технологія 3D-друку стрімко розвивається, насамперед у галузі машинобудування, літакобудування, суднобудування, фармацевтики та інших.

Будівництво є однією з найважливіших галузей будь-якої держави. Підвищення ефективності будівництва передбачає застосування досконаліших будівельних матеріалів. Моделювання та проєктування обладнання для їх виробництва наразі надзвичайно актуально.

Прикладна механіка. Освітня програма: Інжиніринг паковань та пакувального обладнання. Упаковка є обличчям будь якого товару. Покращення естетичних і споживчих властивостей пакувальних виробів є актуальною задачею сьогодення. Спеціальність передбачає сучасні методи навчання і працевлаштування на провідних підприємствах. Велика увага приділяється як теоретичним основам спеціальності, так і практичним заняттям, на яких студенти створюють власний дизайн упаковки, реалізовують її 3D моделі, а потім проєктують обладнання для розміщення певної продукції у цю упаковку.

Студенти кафедри вивчають основи обчислювальної математики, програмування, моделювання й оптимізації технологічних процесів, методи пошуку технічних рішень і експериментальних досліджень, а також розробку та експлуатацію автоматизованих систем та технології комп’ютерного проєктування.

Лабораторії кафедри обладнані сучасним технологічним і дослідним обладнанням, що використовується на провідних підприємствах. Цікаві заняття зі студентами проводяться у мультимедійних і комп’ютерних класах. Класи оснащені найсучаснішим обладнанням, новітніми комп’ютерами та програмним забезпеченням, в тому числі власної розробки.

Наразі основою нашої наукової роботи є математичне та комп’ютерне моделювання процесів переробки пластмас, 3D-друку, виготовлення будівельних матеріалів, конструювання та модернізація хімічного, високотемпературного та енергоємного обладнання графітного, алюмінієвого та інших виробництв.

Кафедра підтримує зв’язки з закладами Польщі, США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Японії, Китаю та інших країн світу і здійснює обмін науковою інформацією, фахівцями та студентами. Спеціалісти та студенти факультету виконують наукові замовлення провідних підприємств світу з розробки систем автоматизованого проєктування, виробництва новітніх матеріалів і сучасного обладнання.

Панов Євген Миколайович

д.т.н, професор,
заслужений працівник народної освіти України,
науковий керівник кафедри

Сокольський Олександр Леонідович

д.т.н., доцент,
завідувач кафедри,
e-mail: cpsm.adm@kpi.ua,
тел. (099)117-35-12, (093)204-30-17,
(098)044-95-44
Facebook: @cpsmkpi,
Telegram: cpsm_kpi


Навчальний контент кафедри:

Спеціальність 131 “Прикладна механіка”

Освітня програма: Інжиніринг паковань та пакувального обладнання.

 • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів “Інжиніринг паковань та пакувального обладнання” [переглянути]
 • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів “Інжиніринг паковань та пакувального обладнання” [переглянути]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів “Прикладана механіка” [переглянути]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Прикладана механіка” [переглянути]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]

Спеціальність 133 “Галузеве машинобудування”

Освітня програма: Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів.

 • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів “Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів” [переглянути]
 • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів “Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання” [переглянути]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів “Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання” [переглянути]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Галузеве машинобудування” [переглянути]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]

Перейти на сайт кафедри [link]