Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням, тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00) та з 26 червня серпня до 18 липня скласти його.

Для вступу за державним замовленням окрім ЄВІ потрібно скласти також фахове вступне випробування (мінімальна кількість балів 130) та подати мотиваційний лист, а для участі в конкурсі за кошти фізичних та юридичних осіб мінімальна кількість балів становить 100. Для вступу виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступник має подати тільки мотиваційний лист (не дійсне для 101 спеціаальності).

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.


Вступ до магістратури на інженерно-хімічний факультет ведеться на наступні освітні програми та форми навчання:

 • 101 Екологічна безпека, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 101 Екологічна безпека, Магістр (освітньо- професійна програма), денна форма навчання
 • 131 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 131 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • 133 Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання, Магістр (освітньо- наукова програма), денна форма навчання
 • 133 Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання, Магістр (освітньо- професійна програма), денна та заочна форми навчання
 • 161 Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 161 Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології, Магістр (освітньо-професійна програма), денна та заочна форма навчання
 • 174 Технічні та програмні засоби автоматизації, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання 
 • 174 Технічні та програмні засоби автоматизації, Магістр (освітньо-професійна програма), денна та заочна форми навчання

Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра:

 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 101 Екологія (освітньо-професійна програма «Екологічна безпека») [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 131 Прикладна механіка (освітньо-професійна програма «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання») [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 131 Прикладна механіка (освітньо-наукова програма) [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання») [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія (освітньо-професійна програма «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології») [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма «Хімічні технології та інженерія») [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (освітньо-професійна програма «Технічні та програмні засоби автоматизації») [PDF]
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка  (освітньо-наукова програма ) [PDF]

Виникли питання?

Телефон гарячої лінії приймальної комісії ІХФ – +38(050)774-8452

Контактна інформація  Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [перейти]

Розклад комплексних фахових випробувань для вступу в магістратуру (очікується)

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році [PDF]

Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра [PDF]