Кафедра Технічних та програмних засобів автоматизації є найбільшою за кількістю студентів кафедрою інженерно-хімічного факультету і здійснює підготовку фахівців за всіма освітніми рівнями вищої освіти за спеціальністю «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Історія кафедри бере свій початок у 1960 році, коли у Київському політехнічному інституті було створено кафедру теоретичних основ автоматики, у подальшому перейменовану на кафедру автоматизації хімічних виробництв. Першим її завідувачем став професор Корнілов Юрій Георгійович – провідний науковець, який стояв біля витоків теорії автоматичного керування.

У 1974 році у Київському політехнічному інституті було створено кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів. Засновницею і першою завідувачкою кафедри була Алла Григорівна Бондар, яка разом з невеликим колективом однодумців впровадили підготовку фахівців новітньої на той час спеціальності Основні процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика.

Жученко Анатолій Іванович

д.т.н професор,
відмінник освіти України.
науковий керівник кафедри

У 2020 році шляхом об’єднання кафедри автоматизації хімічних виробництв та кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів було створено кафедру технічних та програмних засобів автоматизації. Очолив нову кафедру Жученко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, відомий фахівець в області математичного моделювання та оптимального керування технологічними процесами та виробництвами, який зараз продовжує свою науково-педагогічну діяльність у якості професора та наукового керівника кафедри.

З 2023 року кафедру очолює її випускник Цапар Віталій Степанович. Він має значний досвід як дослідник, викладач та організатор навчального процесу у закладі вищої освіти.

Цапар Віталій Степанович

к.т.н, доцент,
завідувач кафедри

Відповідно до освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії здобувачі вищої освіти вивчають технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення комп’ютерних систем керування у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної та обчислювальної техніки, прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій. Отримати відповідні компетенції й уміння дозволяє лабораторна база кафедри, яка включає:

 • комп’ютерні класи;
 • навчальні та мультимедійні потокові аудиторії;
 • лабораторію комп’ютерних технологій;
 • лабораторію пневмоавтоматики;
 • лабораторію технологічних вимірювань;
 • лабораторію вимірювань та моделювання;
 • лабораторію мікропроцесорної техніки;
 • українсько-норвезький центр дистанційного навчання;
 • центр розроблення стратегій керування технологічними процесами «Honeywell-Україна».

Наукові здобутки викладачів кафедри постійно відзначаються на державному рівні. Професор О.А. Жученко – Лауреат премії Верховної Ради України для молодих учених 2019 року та премії Президента України для молодих учених 2018 року. У 2021 році викладачі кафедри удостоєні премії Верховної Ради України для молодих вчених.

Вручення премії Верховної Ради України молодим ученим. 2021 рік.


Навчальний контент кафедри:

Спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка”

(до 2022 року 151 “Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології”)

 • Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів “Технічні та програмні засоби автоматизації” [завантажити]
 • Освітньо-професійна програма підготовки магістрів “Технічні та програмні засоби автоматизації” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів “Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології” [завантажити]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]

Перейти на сайт кафедри [link]