Кафедру машин і апаратів хімічних виробництв було створено в 1928 році при хіміко-технологічному факультеті Київського політехнічного інституту, під керівництвом професора Васильєва В.Ю., а через десять років її було переведено на новостворений факультет хімічного машинобудування (з 1999 року – інженерно-хімічний факультет). Сучасну назву кафедра отримала в 1997 році – кафедра машин і апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ).

Фактично була створена наукова школа «Процесів та апаратів», яка входила в трійку провідних наукових шкіл в Східній Європі.

З 1973 по 1999 роки завідувачем кафедри був «Заслужений професор КПІ» Юрій Юхимович Лукач. Під його керівництвом успішно розвинуто новий напрямок наукової школи дослідження процесів та створення обладнання переробки полімерних матеріалів.

Корнієнко Ярослав Микитович

д.т.н., професор, заслужений працівник народної освіти України,
науковий керівник кафедри

З 1999 по 2021 рік завідувачем кафедри працював Корнієнко Я.М. Випускник кафедри 1972 року Корнієнко Ярослав Микитович, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, він продовжив розвиток наукової школи «Процеси тепло-масообміну в технологічному обладнанні промислових виробництв» як її керівник. Під його керівництвом був створений науково-інженерний центр «Хімічна інженерія», в якому розвинуто новий напрямок досліджень процесів тепло-, масообміну в дисперсних системах. За результатами роботи була створена інноваційна одностадійна технологія одержання комплексних гуміново-органо-мінеральних добрив із змінним співвідношенням поживних та стимулюючих речовин, для екологічно безпечного землеробства.

З вересня 2021 року по теперішній час, кафедру очолює випускник кафедри, багаторічний заступник завідувача кафедри Степанюк Андрій Романович.

Степанюк Андрій Романович

к.т.н., доцент,
завідувач кафедри.

З метою задоволення вимог роботодавців з 2020 року впроваджена нова освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії», а з 2021 року розпочато підготовку за освітньою програмою підготовки магістрів «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання».

В останні роки визнання великої методичної роботи виразилось у призначенні гарантами по спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітнього рівня: 

 • бакалавр, освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» – доцент Семінський О.О.;
 • магістр професійного спрямування, освітня програма «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання» – доцент Степанюк А.Р.; 
 •  доктор філософії, освітня програма «Галузеве машинобудування» – професор Корнієнко Я.М., який одночасно призначений головою НМКУ по цій спеціальності. У вересні 2022 року під його керівництвом успішно проведена акредитація освітньої програми і отримано сертифікат акредитації терміном на 5 років.

Колектив кафедри, весна 2023 року

На кафедрі під керівництвом старшої викладачки Гусарової О.В. працює філіал Інституту моніторингу якості освіти, у якому проходять підготовку до вступу абітурієнти.

Наразі у складі кафедри 3 професори, 8 доцентів, 3 старших викладачі і 3 асистенти та 8 співробітників навчально-допоміжного персоналу.

Навчальний контент кафедри

Спеціальність 133 “Галузеве машинобудування”

 • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів “Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії” [завантажити]
 • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів “Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів “Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Галузеве машинобудування” [завантажити]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]

Перейти на сайт кафедри [link]