На інжнерно-хімічному факультеті діють спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій  

Д 26.002.04: за спеціальністю: 05.13.07 – Автоматизація процесів керування;

Голова – Жученко Анатолій Іванович
Заступник голови – Бідюк Петро Іванович
Вчений секретар – Ковалюк Дмитро Олександрович

Д 26.002.05: за спеціальностями:  05.05.13 – Машини та апарати хімічних виробництв;
                                                               05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології;
                                                               21.06.01 – Екологічна безпека;

Голова – Панов Євген Миколайович
Заступник голови – Гомеля Микола Дмитрович
Вчений секретар – Іваненко Олена Іванівна