На факультеті видається науково-технічне фахове видання
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження.

Публікуються результати наукових досліджень та практичних розробок у сфері технічних наук присвячених пошуку та вивченню ефективних наукових і технічних рішень орієнтованих на підвищення якості проектування та керуван­ня, оптимізації технологічних процесів, що сприяє енергоефективності, заощадженню матеріальних ресурсів і захисту навколишнього середовища.

Збірник включено до категорії “Б” переліку наукових фахових видань закладів вищої освіти України за спеціальностями (відповідно наказам МОНУ №1643 від 28.12.2019 р. та № 409 від 17.03.2020 р.):

  • 101 Екологія.
  • 133 Галузеве машинобудування;
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
  • 161 Хімічні технології та інженерія;

Мова публікацій – українська та англійська.

В електронній версії журналу передбачена можливість доповнення матеріалів статей відеофайлами, що представляють отримані результати в динамічній формі. Візуалізація допомагає спростити сприйняття результатів моделювання динамічних систем, нестаціонарних процесів, зміну форм та трансформацію тіл, а також є корисною при необхідності демонстрації роботи дослідної установки.

Збірка має індекс DOI та розміщена у реєстрі наукових періодичних видань України асоціації «УРАН» на платформі відкритого доступу Open Journal Systems (OJS) і містить реферати статей англійською мовою. Електронні копії збірки розміщені на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» та  індексується у міжнародних наукометричних базах даних DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, BASE, J-Gate.


Посилання на сайт видання