Історія кафедри бере свій початок у 1988 році. За час свого існування кафедра підготувала більше ніж 1000 фахівців в галузі водопідготовки, водо- та газоочищення, утилізації відходів, виробництва целюлози, паперу та картону. Кожен з яких на даний момент є незамінним спеціалістом у своїй сфері діяльності

Станом на 2023 рік, у складі кафедри працює 30 науково-педагогічних кадрів, серед яких 5 докторів і 24 кандидати наук, котрі навчають більше ніж 500 студентів денного та заочного відділень. Щорічно, науково-педагогічним складом кафедри публікується та реєструється більше 200 патентів, монографій, підручників та статей в українських та зарубіжних виданнях.

Провідні викладачі кафедри є керівниками науково-дослідних проєктів та розробок, до яких активно залучаються студенти. Кращі студенти кафедри отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови.

Гомеля Микола Дмитрович

д.т.н, професор,
завідувач та нуковий керівник кафедри

В 2017 році кафедрою було відкрито наукову школу «Кондиціювання природних та очищення стічних вод» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, професора, доктора технічних наук – Гомелі Миколи Дмитровича.

Лише за останній рік кафедрою було розроблено екологічно більш чисті технологійї одержання композиційних матеріалів на основі наноцелюлози, мікрокристалічної та оксицелюлози із вітчизняної рослинної сировини, спосіб демінералізації води після зворотньоосмотичних установок, спосіб отримання композиційного гранульованого гумінового сорбенту на мінеральному носії для видалення важких металів з води та багато інших новацій в області охорони навколишнього середовища.

На даний момент на кафедрі успішно функціонують та розвиваються два студентські наукові гуртки:

 • «Інноваційні технології переробки рослинних полімерів» під керівництвом кандидата хімічних наук, доцента В.А. Барбаша
 • «Сучасні технології очищення води та водопідготовки» під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Крисенко Т.А.

Кафедра тісно співпрацює зі стейкхолдерами з числа роботодавців, зокрема вітчизняними промисловими підприємствами, науково-дослідними організаціями, науковими інститутами, районними та обласними адміністраціями, а також налагоджує міжнародні зв’язки з закордонними організаціями та інститутами.


Кафедра екології та технології рослинних полімерів КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку бакалаврів, магістрів професійного й наукового спрямування і докторів філософії з широким діапазоном екологічних та хімічних знань за двома спеціальностями:

Спеціальність 101 “Екологія”

 • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів “Екологічна безпека” [завантажити]
 • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів “Екологічна безпека” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів “”Екологічна безпека” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Екологія” [завантажити]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]

Спеціальність 161 “Хімічні технології та інженерія”

 • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів “Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології” [завантажити]
 • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів “Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів “Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів” [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Хімічні технології та інженерія” [завантажити]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]

Перейти на сайт кафедри [link]