Вчена рада є колегіальним органом інженерно-хімічного факультету.

Жученко Анатолій Іванович

д.т.н професор,
відмінник освіти України.
голова вченої ради ІХФ

До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, завідуючі кафедрами, наукові керівники кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, а також виборні представники, які користуються високим авторитетом у колективі факультету, представляють інтереси працівників факультету які працюють у ньому на постійній основі.

Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається з числа провідних науковців факультету терміном на 5 років. На сьогоднішній день Вчену раду факультету очолює д.т.н професор Жученко Анатолій Іванович.

До компетенції вченої ради факультету належать:

  • Визначення загальних напрямів діяльності факультету;
  • Обрання на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів
  • Обрання декана факультету, затвердження його звітів про діяльність;
  • Ухвалення навчальних та навчально-методичних матеріалів факультету;
  • Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
  • Ухвалення фінансових планів та звітів факультету.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету.