Магістратура

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Для вступу за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування (мінімальна кількість балів 125) та подати мотиваційний лист, а для участі в конкурсі за кошти фізичних та юридичних осіб мінімальна кількість балів становить 100. Для вступу виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступник має подати тільки мотиваційний лист.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (для вступників спеціальності 081 Право – з зазначенням пріоритетності заяв від 1 до 5, для всіх інших встиупників – без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб – максимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 05 до 18 вересня. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Вступ до магістратури на інженерно-хімічний факультет ведеться на наступні освітні програми та форми навчання:

 • 101 Екологічна безпека, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 101 Екологічна безпека, Магістр (освітньо- професійна програма), денна форма навчання
 • 131 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 131 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • 133 Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання, Магістр (освітньо- наукова програма), денна форма навчання
 • 133 Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання, Магістр (освітньо- професійна програма), денна форма навчання
 • 133 Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання, Магістр (освітньо- професійна програма), заочна форма навчання
 • 151 Технічні та програмні засоби автоматизації, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 151 Технічні та програмні засоби автоматизації, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • 151 Технічні та програмні засоби автоматизації, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма навчання
 • 161 Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 161 Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • 161 Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма навчання


Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра:

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 101 Екологія (освітньо-професійна програма «Екологічна безпека») [PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 131 Прикладна механіка (освітньо-професійна програма «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання») [PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 131 Прикладна механіка (освітньо-наукова програма)[PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання») [PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) [PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітньо-професійна програма «Технічні та програмні засоби автоматизації»)[PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма ) [PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія (освітньо-професійна програма «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології») [PDF]

Програма комплексного фахового випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма «Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних, органічних речовин, матеріалів та покриттів») [PDF]


Виникли питання?

Телефон гарячої лінії приймальної комісії ІХФ - +38(095)565-35-69

Розклад комплексних фахових випробувань для вступу в магістратуру

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2022 році

Вартість навчання в 2022/2023 навчальному році