Магістратура. Додатковий набір

Інженерно-хімічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського оголошує додатковий набір на програми підготовки магістрів за спеціальностями:

  • 101 Екологія, освітньо-професійна програма “Екологічна безпека”, денна форма навчання, вступ ЄВІ + фаховий іспит + мотиваційний лист;
  • 131 Прикладна механіка, освітньо-професійна програма “Інжиніринг паковань та пакувального обладнання”, денна форма навчання, вступ на основі лише мотиваційного листа;
  • 131 Прикладна механіка, освітньо-наукова програма “Прикладна механіка”, денна форма навчання, вступ на основі лише мотиваційного листа;
  • 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна програма “Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання”, денна форма навчання, вступ на основі лише мотиваційного листа;
  • 161 Хімічні технології та інженерія, освітньо-наукова програма “Хімічні технології та інженерія” денна та заочна форми навчання, вступ на основі лише мотиваційного листа;
  • 161 Хімічні технології та інженерія, освітньо-професійна програма “Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології” денна та заочна форми навчання, вступ на основі лише мотиваційного листа;
  • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, денна та заочна форми навчання, вступ на основі лише мотиваційного листа;
  • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”, денна та заочна форми навчання, вступ на основі лише мотиваційного листа.

Додатковий фаховий іспит для спеціальності 101 Екологія буде проводитися 12 вересня.

Додатковий набір проводиться на навчання на контрактній основі.

Додатковий набір триватиме з 13 вересня до 23 години 59 хвилин 17 вересня 2023 року.
За більш детальною інформацією звертайтеся до відбіркової комісії факультету.

УВАГА! Якщо Ви раніше уже подавали заявку на ці конкусні пропозиції. потрібно створити нову.